Hankyu Grand Bldg. 20th Floor
8-47 Kakudachō, Kita-ku, Ōsaka-shi, Ōsaka-fu 530-0017